De Bothof Stijl

Wist u dat Vertaalbureau Bothof jarenlang een eigen blad had? Meerdere malen per jaar brachten we een uitgave van De Bothof Stijl uit. Dit was een blad voor klanten (en werknemers) waarin we nieuwtjes over onze organisatie deelden.

Zo zetten we in de Bothof Stijl collega’s in het zonnetje, bespraken we interessante samenwerkingen met bedrijven en schreven we artikelen over het vertalersvak en de toekomst hiervan. In dit blog blikken we terug op een aantal interessante rubrieken en onderwerpen waar de redactie van de Bothof Stijl in de loop der decennia over schreef.

Ons werk in de spotlights

Vertaalbureau Bothof heeft in de afgelopen vijftig jaar vertalingen verzorgd voor duizenden organisaties. Een aantal extra leuke of uitdagende vertaalopdrachten van deze opdrachtgevers werden in de Bothof Stijl toegelicht. Zo schreven we in een editie uit 2000 over onze samenwerking met snackgigant Beckers. Om de export van loempia’s mogelijk te maken, moest Vertaalbureau Bothof aan de slag met de verpakkingsteksten, folders en promotiemateriaal. Al deze teksten werden door Bothof vertaald naar het Engels, Duits, Spaans en Portugees. Beckers was zeer tevreden over de snelheid en de kwaliteit van het geleverde werk.

Tegenwoordig schrijven we vooral over onze samenwerkingen op onze website. Bekijk hier onze meest recente casestudy’s!

Vertaalmachines: al in de jaren ’90 voer voor discussie

Ook publiceerden we in de Bothof Stijl inhoudelijke artikelen over het vertalersvak. Zo schreven we al in 1991 over vertaalmachines. Google Translate bestond toen nog niet, want de eerste versie van deze welbekende applicatie werd pas in 2006 gelanceerd. Maar vóór Google Translate was er al veel ontwikkeling op het gebied van vertaalmachines. In ons artikel gingen we in op de geschiedenis van vertaalmachines en de verschillende vertaalsystemen.

Ook in ons blog ‘De 4 grootste veranderingen in de vertaalwereld’ schrijven we over vertaalmachines en andere ontwikkelingen in de vertaalwereld.

Een kijkje in de keuken van ons vertaalbureau

We gaven ook regelmatig een kijkje in onze vertaalkeuken. Zo schreven we in 1998 over het belang van creativiteit bij het vertalen. Vertalen is namelijk mensenwerk en geen computergegoochel. Een goede algemene ontwikkeling en een goede creativiteitszin zijn belangrijk voor een vertaler, want zij moeten de context van een tekst goed kunnen doorgronden. Dit geldt zowel voor teksten in het domein van een bepaalde expertise (denk aan technische of juridische documenten) als creatieve marketingteksten.

Inmiddels geven we ook op onze website een kijkje in de organisatie. Heb je onze Jubileumpagina al gezien?

Beter door feedback van onze klanten

Feedback van onze klanten is (nog steeds) enorm belangrijk om de kwaliteit van onze vertalingen en dienstverlening doorlopend te verbeteren. In 2001 verscheen in de Bothof Stijl een oproep aan onze klanten om van zich te laten horen. We hadden veel respons op onze vragenlijst en de resultaten logen er ook niet om:

“De bereikbaarheid van Vertaalbureau Bothof wordt als goed ervaren, zo ook de contacten met onze medewerkers. In het algemeen is men zeer tevreden met het door ons geleverde vertaalwerk. […] Men kiest vooral voor Vertaalbureau Bothof om de volgende redenen: kwaliteit, zekerheid, snelheid van vertalen en leveren en afspraken (op tijd) nakomen”.

In 2001 lovende woorden van onze klanten dus!

Nieuwe uitgave ter ere van 50 jaar Bothof

Het is u vast niet ontgaan dat we 50 jaar bestaan. Ter ere van ons jubileum geven we een nieuw exemplaar van De Bothof Stijl uit. We zullen hier weer interessant nieuws en leuke stukken met u delen. Hierover spoedig meer!

Deel dit bericht, kies je platform!