Nimweegs – een uniek stadsdialect

Vertaalbureau Bothof werkt met een internationaal netwerk en heeft klanten door heel Nederland (en daarbuiten). Toch zijn we al 50 jaar een echt Nijmeegs bedrijf en ien Nimwege wurdt ’t Nimwèègs gesproke! In dit blog lees je meer over dit unieke stadsdialect.

Het Nimweegs

Het Nimweegs heeft een aantal kenmerkende aspecten. Zo wordt de ‘z’ uitgesproken als een ‘s’ en de ‘v’ als een ‘f’. Daarnaast zijn er maar liefst 5 verschillende klanken voor aa-klanken. Zo wordt de zin: De graaf staart maar naar de staart van het paard, de graof stert mar nuir de stert fan ’t peerd.

Een ander goed voorbeeld van het Nimweegs is hoe verkleinwoorden worden vervoegd. Een verkleinwoord krijgt het achtervoegsel –(s)ke. Een bloemetje wordt dan bluumke en een pennetje een penneke.

Het Nimweegs vernederlandst

Vroeger werd het Nimweegs door alle Nijmegenaren gesproken. In de late negentiende eeuw veranderde dat en spraken de hogere klassen steeds vaker Nederlands. De lagere klassen volgden later dit voorbeeld, waardoor er steeds meer Nederlands gesproken werd. Dat de Nijmegenaren steeds meer Nederlands begonnen te spreken heeft vooral met het karakter van Nijmegen te maken. Nijmegen is een stad die zich naar buiten toe richt en mensen van buitenaf aantrekt. De universiteit en de hoeveelheid werkgelegenheid zorgen voor inbreng van buitenstaanders die geen Nimweegs spreken. Hierdoor verdween het ‘oude’ Nimweegs langzaam maar zeker en is het huidige Nimweegs een sterk vernederlandste versie geworden.

Maar het Nimweegs leeft nog steeds

Ondanks de vernederlandsing is het stadsdialect nog steeds heel relevant. Veel mensen spreken het en elk jaar wordt het enige echte Nimweegs Dictee georganiseerd. Ook kunt u in de Nijmeegse boekhandels verschillende uitgaven van de boekjes van Nijntje in het Nimweegs kopen.

Het Nimweegs is een echte spreektaal en wordt niet vaak geschreven. Bent u benieuwd naar hoe teksten in het Nimweegs eruitzien en klinken? Op de website van Stichting Noviomagus kunt u een heuse vertaalmachine naar het Nimweegs vinden. Hier ken u alle tekste nuir ’t nimwèègs laote fertaole.

Wij mogen dan een Nijmeegs vertaalbureau zijn, toch werken we met klanten uit heel Nederland. En dat doen we al een halve eeuw! Dit jaar mogen we ons 50-jarig jubileum vieren, dus wilt u meer weten over Vertaalbureau Bothof? Neemt u dan een kijkje op onze Jubileumpagina.

Deel dit bericht, kies je platform!