Apostille en legalisatie

Wilt u in het buitenland een vertaald document gebruiken dat rechtsgeldig moet zijn? Heeft u bijvoorbeeld documenten nodig die bij een rechtszaak gebruikt moeten worden? Dan heeft u ten eerste een vertaling nodig van een beëdigd vertaler. Daarnaast is meestal een gelegaliseerde vertaling van uw document(en) nodig. Een document kan op twee manieren gelegaliseerd worden:

  1. Met een reguliere legalisatie
  2. Met een apostille

Wat is legalisatie?

Bij legalisatie wordt een document rechtsgeldig verklaard in het land waarvoor het bestemd is. Het legalisatieproces is niet in elk land hetzelfde en kan zelfs per document variëren. Er moeten verschillende handelingen verricht worden door verschillende instituten, zoals de rechtbank of het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U heeft vaak meerdere goedkeuringen in de vorm van stickers of stempels nodig voor legalisatie. Legalisatie kan dan ook een tijdrovend en omslachtig proces zijn.

Wat is een apostille?

Een apostille is een verkorte vorm van legalisatie. Is het betrokken land waarin u rechtsgeldige documenten nodig heeft aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan volstaat een legalisering via een apostille en kan er een verkort proces plaatsvinden. U heeft dan maar één stempel of sticker nodig. Deze markering is geldig in alle landen die aan het verdrag meedoen. Hier kunt u vinden welke landen het Apostilleverdrag hebben getekend.

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig als u een geboorteakte, diploma, koopovereenkomst of een ander officieel document wilt gebruiken in het buitenland. Bijvoorbeeld bij een overheidsinstantie of een gemeente. Voor legalisatie is altijd een beëdigde vertaling nodig. In sommige gevallen voldoet echter een beëdigde vertaling en is legalisatie dus niet nodig.

Weet u niet zeker of u alleen een beëdigde vertaling nodig heeft of dat deze vertaling ook gelegaliseerd moet worden? Neem dan contact met ons op en wij voorzien u graag van meer informatie.

Legalisatie door Vertaalbureau Bothof

Legalisatie kan een tijdrovend en moeizaam proces zijn, omdat u met meerdere instanties te maken krijgt en u verschillende procedures moet doorlopen.

Bij Vertaalbureau Bothof kunnen we u het volledige legalisatieproces uit handen nemen. We laten uw teksten en documenten door beëdigde vertalers vertalen en zorgen voor alle vereiste stempels, stickers en goedkeuringen bij de juiste instanties. U hoeft alleen de brontekst aan te leveren en wij doen de rest. Dat is wel zo gemakkelijk.

Heeft u nog vragen of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op!

De voordelen van vertaalbureau Bothof

– Ruim 50 jaar ervaring

– Native speaker vertalers

– Alle talen, alle vakgebieden

– ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden?