Beëdigde vertalingen

Wilt u een juridische tekst of een officieel document, zoals een akte, document van de burgerlijke stand of schooldiploma, vertalen? En wilt u dat deze documenten rechtsgeldig zijn? Dan heeft u een beëdigde vertaling nodig. Bij Vertaalbureau Bothof kunnen wij door ons internationale netwerk van vertalers beëdigde vertalingen in vrijwel elke taal leveren.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling wordt door een beëdigd vertaler gemaakt. Deze vertaling beschikt over een verklaring van de vertaler, een stempel en handtekening waarmee deze verklaart dat de vertaling correct en volledig is. Een voorbeeld van zo’n verklaring ziet u hieronder:

Ik, [naam], vertaler voor de [taal] taal en beëdigd bij de Rechtbank te [plaats], verklaar hierbij dat het aangehechte document een getrouwe en nauwkeurige vertaling is van het oorspronkelijke document.
[Plaats], [datum]

Is Vertaalbureau Bothof een beëdigd vertaalbureau?

Vertaalbureau Bothof is geen beëdigd vertaalbureau. Een vertaalbureau kan namelijk niet beëdigd zijn, alleen vertalers kunnen dat zijn. Om een beëdigd vertaler te worden moet een vertaler onder andere een taalopleiding op minimaal hbo-niveau hebben afgerond en ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

U heeft een beëdigde vertaling nodig als u een officieel document wilt laten vertalen en het rechtsgeldig moet zijn. Vaak heeft u zulke documenten nodig voor overheidsinstanties. Als uw organisatie zich bijvoorbeeld in een ander land vestigt, zijn beëdigde vertalingen nodig van onder andere de statuten en de oprichtingsakte.

Een aantal voorbeelden van documenten die door een beëdigd vertaler worden vertaald:

  • Burgerlijke stand: rijbewijzen, geboorteaktes, overlijdensaktes en huwelijksaktes
  • Overeenkomsten: koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten
  • Gerechtelijke stukken: dagvaardingen, vonnissen, deurwaardersexploten en verweerschriften
  • Notariële stukken: statuten, hypotheekaktes, testamenten, verklaringen erfrecht en een KvK-uittreksel
  • Andere documenten: diploma’s, getuigschriften, certificaten, referenties en fiscale documenten

Niet in alle situaties hoeft een vertaling beëdigd te zijn. Een vertaling hoeft alleen beëdigd te zijn als het document voor officiële doeleinden gebruikt wordt. Weet u niet zeker of u een beëdigde vertaling nodig heeft? Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Legalisatie en apostille

In sommige gevallen heeft u naast een beëdigde vertaling ook een gelegaliseerde vertaling nodig. Legalisatie is in dat geval vereist. Voor de volledige legalisatie van een document moet het gelegaliseerd worden door verschillende instanties, zoals de rechtbank, Kamer van Koophandel, DUO en/of de ambassade van het land waar u het document gaat gebruiken. Wij kunnen voor u het volledige traject van legalisatie verzorgen.

Als een land is aangesloten bij het apostilleverdrag, is de procedure relatief eenvoudig. Als een land echter niet is aangesloten bij het apostilleverdrag, kan legalisatie een omslachtig en tijdrovend proces zijn. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Apostille en legalisatie.

Strikt vertrouwelijk!

Juridische documenten bevatten vaak vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Bij Bothof hoeft u zich geen zorgen te maken over het lot van deze gevoelige gegevens. We behandelen uw documenten met de grootste zorg.

Elk vertaalproject is bij ons vertrouwelijk. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn zich ervan bewust dat uw stukken vertrouwelijk zijn. Wilt u daar extra zeker van zijn, dan tekenen we uiteraard een door u opgestelde geheimhoudingsverklaring.

Meer weten?

Wilt u meer weten over beëdigde vertalingen of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

De voordelen van vertaalbureau Bothof

– Ruim 50 jaar ervaring

– Native speaker vertalers

– Alle talen, alle vakgebieden

– ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden?