Onlangs heeft een externe audit plaatsgevonden en is Vertaalbureau Bothof gecertificeerd volgens de herziene norm ISO 9001 en volgens de nieuwe norm ISO 17100, die in de plaats is gekomen van de vertrouwde norm EN 15038 voor vertaaldiensten.

De norm ISO 9001:2015 heeft betrekking op onze kwaliteitsprocedures. Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat, ter verhoging van de klanttevredenheid. Al onze medewerkers werken volgens dit kwaliteitssysteem, dat een gedetailleerde beschrijving bevat van alle stappen van onze interne processen, waaronder bijvoorbeeld ook de klachtenprocedures en de werkwijze voor onvoorziene situaties.

ISO 17100 is de nieuwe internationale norm voor vertaaldiensten en vervangt de Europese norm EN 15038. De nieuwe en de oude norm komen op veel punten overeen, maar er zijn ook verschillen. Zo zijn de eisen in de nieuwe norm duidelijker gesteld en is projectmanagement als belangrijk en onmisbaar onderdeel opgenomen. Ook beschrijft de norm aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen; denk daarbij aan de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, projectbeheer, contractueel kader en dienstverlening. De in de norm gestelde eisen gelden voor interne bedrijfsprocessen van vertaalbureaus en voor de kwalificatie van niet alleen vertalers en revisoren, maar ook projectmanagers. Zo worden alle vertalingen die wij leveren in overeenstemming met de norm gecontroleerd door een tweede vertaler.

Dankzij deze certificeringen zijn onze klanten verzekerd van een transparante dienstverlening en vertalingen van de hoogste kwaliteit.