Apostille en legalisatie

Legalisatie is het proces waarmee de rechtsgeldigheid van documenten officieel wordt bevestigd. Ook een vertaald document wordt pas rechtsgeldig als het is gelegaliseerd in het land waarvoor het bestemd is. Het legalisatieproces is niet voor alle documenten en landen gelijk.

Beëdiging

Als u een vertaling wilt laten legaliseren, zal de oorspronkelijke tekst in de meeste gevallen moeten zijn vertaald door een beëdigde vertaler. Dit is in Nederland een vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ga voor meer informatie naar de pagina Beëdigde vertalingen.

Legalisatie

Bij de legalisatie van een document zijn vaak meerdere partijen betrokken. Denk hier bij aan de rechtbank, ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie. Voor sommige landen is ook een bezoek aan de ambassade vereist. Alleen een fysiek document, dus een papieren versie, kan worden gelegaliseerd. Door de vele betrokken instanties is legalisatie in de praktijk vaak een tijdrovend en omslachtig proces.

Apostille

Als de betrokken landen zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag, kan voor de meeste documenten een sterk verkorte legalisatieprocedure worden gevolgd. In Nederland kan de arrondissementsrechtbank een apostillestempel verstrekken, waarmee het document rechtsgeldig wordt. In dit geval is nog wel een bezoek aan de rechtbank nodig.

Legalisatie door Vertaalbureau Bothof

Vertaalbureau Bothof kan het volledige legalisatieproces van u overnemen. Wij laten uw teksten vertalen door een beëdigde vertaler en dragen zorg voor alle vereiste stempels en goedkeuringen van alle betrokken instanties.

Het enige dat u zelf nog hoeft te doen is het aanleveren van de brontekst. Wij dragen zorg voor de vertaling en de legalisatie. U ontvangt een gelegaliseerde vertaling op papier, die direct rechtsgeldig is in het land waarvoor de tekst bestemd is.

Meer weten? Neem contact op met een van onze accountmanagers voor meer informatie over apostille en legalisatie.

Offerte aanvragen

De voordelen van Vertaalbureau Bothof

  • > Ruim 40 jaar ervaring
  • > Native speaker vertalers
  • > Alle talen, alle vakgebieden
  • > ISO 9001 en 17100 gecertificeerd

Vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden?

Laten we kennismaken!